Documentació

Inscripció als Cursos i Tallers Baixa el document
Inscripció l’Espai Jove (octubre/juny) Baixa el document
Inscripció Casal Jove Estiu Baixa el document
Criteris activitats d’educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Còvid-19 definides per la Generalitat de Catalunya Baixa el document
Podeu descarregar-vos la Declaració de Responsabilitat Covid Baixa el document
Drets d’imatge Baixa el document

Quan feu una inscripció, a més heu d’adjuntar:

  • Fotocòpia del vostre del DNI/Passaport.
  • Per als casals d’estiu o sortides fora del centre, la fotocòpia de la targeta sanitària.
  • Autorització per a la cessió d’imatges i per rebre comunicacions de l’espai.